Zorex trade

Korpa

[ 0 ] Proizvodi
Narudžba u toku
 x 
Korpa prazna
Virtuemart Extensions


Način plaćanja

Naručenu robu kupac plaća prema ispostavljenim fakuturama žiralno. Svu naručenu robu kupac je obavezan da plati avansno prije preuzimanja proizvoda ili prilikom preuzimanja robe, ukoliko nije drugačije dogovoreno ugovorom između prodavca i kupca.